O NÁS

Profil společnosti

Za dobu své existence se společnost vyprofilovala zejména v oblasti zastupování podnikatelů (právnických i fyzických osob) před finančními úřady v daňových řízeních. Při této službě náročné na odbornost a profesionalitu společnost těží z rozsáhlé praxe a vzdělání svých společníků. Naše služby vyžadují znalosti a praxi ve vedení účetnictví a daňové evidence, znalost různých právních oborů (obchodní , občanské, správní, daňové právo a další), schopnost komunikovat a hájit práva daňových subjektů před státními úřady. Při své práci využíváme kvalitní certifikované programové vybavení, patřící k nejlepším v ČR. 

Působnost

Díky zájmu o naše služby působí naše společnost v Kraji Vysočina s tím, že v oblasti zastupování klientů před finančními úřady a soudy nabízíme své služby v Kraji Vysočina a v Praze.

Uživatelé služeb

Našich služeb využívají poskytovatelé účetních služeb, kteří chtějí mít odbornou pomoc daňového poradce v případě běžného vedení účetnictví nebo při kontrolách u jejich klientů, dále se na nás obracejí právnické osoby i podnikající fyzické osoby.

Pojetí služeb

Svými službami podporujeme a podílíme se na úspěchu našich klientů. Na rozdíl od mnoha dalších poskytovatelů podobných služeb se zaměřujeme na kvalitu a předcházení rizikového jednání, které v budoucnu může neblaze dostihnout daňové subjekty. Díky zkušenostem z daňových kontrol máme možnost upozornit klienty na možná rizika jednání v podnikání. Preferujeme poskytování kvalitních služeb na rozdíl od podhodnocených nekvalitních služeb, poskytovaných v nadměrném rozsahu. Oceněním našeho přístupu je pro nás dlouholetá spolupráce s našimi klienty. 

Aequitas (equitas) 

Aequitas v latinském pojetí vyjadřuje vyrovnanost, spravedlnost, rovnost, soulad, symetrii, rovnováhu, vyváženost. 

Název "Aequitas", také známý jako Aecetia, byla v římské mytologii bohyně spravedlivého obchodu a poctivých obchodníků.

© 2024 EQUITAS.s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!