© Equitas s.r.o. 2015

Equitas s.r.o. - daňový poradce

Společnost evidovaná v seznamu KDP ČR

Kanceláře: Jihlava, Pelhřimov

Naše společnost se specializuje na zastupování daňových subjektů  v řízeních a  postupech podle daňového řádu před finančními úřady všech stupňů. Kromě této základní specializace nabízíme komplexní služby v oblasti daňového  poradenství, právní poradenství a finančně ekonomické rady ve věcech daní  a jiných  podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí.  Výhodou je  komplexní přístup k řešení běžných i komplikovaných problémů  souvisejících s činností podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Naše služby využívá široké spektrum klientů - fyzických i právnických osob,  podnikajících v různých oblastech ekonomiky.  Ceny se odvíjí od formy spolupráce a druhu poskytovaných služeb. Stanovují se  dohodou podle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb. Výdaje na spolupráci s  daňovým a účetním poradcem jsou pro vás výdaji daňové uznatelnými.   Je vám zaručena 100% diskrétnost o vašich poměrech. Pracovníci kanceláře jsou  vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se při výkonu činnosti dověděli. 
Zastupování před finančními úřady
Daňové poradenství a daňové služby
Účetnictví, daňová evidence, mzdy
Více info Více info Více info Více info Více info Více info Úvod Právo Daně Účto Info Galerie Kontakt O nás

EQUITAS s.r.o. 

evidovaná v seznamu KDP ČR

IČ 281 26 491

Aequitas (equitas) v latinském pojetí

vyjadřuje vyrovnanost, spravedlnost,

rovnost, soulad, symetrii, rovnováhu,

vyváženost.

Název "Aequitas", také známý jako Aecetia, byla v římské mytologii bohyně spravedlivého obchodu a poctivých obchodníků .
Úvod